Strešné ventilátory

Strešný ventilátor OWD

 • Strešný ventilátor vhodný pre odvetrávanie priemyselných hál, skladov a pod.
 • Dostupný v 8 veľkostiach (2130 - 14150 m3/h
 • Strešný ventilátor WD

 • Strešný ventilátor vhodný pre odvetrávanie priemyselných hál, skladov a pod.
 • Dostupný v 5 veľkostiach (100 - 8000 m3/h)
 • Strešný ventilátor WD EX

 • Strešný ventilátor vhodný do výbušného prostredia napr.: sklady chemikálií, lakovne a priestory s výbušným materiálom
 • Dostupný v 5 veľkostiach (200 - 7800 m3/h)
 • Strešný ventilátor WD PLUS

  Strešný ventilátor vhodný na odsávanie výrobných hál, skladov, obchodov a pod. Odsávaný vzduch môže obsahovať agresívne výpary a plyny. Dostupný v 3 veľkostiach:
  Veľkosť 25: množstvo vzduchu od 750 do 3800 m3/h
  Veľkosť 31,5: množstvo vzduchu od 1500 do 8000 m3/h
  Veľkosť 40: množstvo vzduchu od 3000 do 16000 m3/h

  Strešný ventilátor WDJ a WDJV

  Strešný ventilátor vhodný na odstránenie vzduchu z výrobných hál, skladov, obchodných pavilónov, obchodov, kancelárií, domov, chát, atď. Dostupný v 4 veľkostiach:
  Veľkosť 17,5: množstvo vzduchu od 40 do 370 m3/h
  Veľkosť 19: množstvo vzduchu od 50 do 550 m3/h
  Veľkosť 22: množstvo vzduchu od 150 do 850 m3/h
  Veľkosť 22,5: množstvo vzduchu od 100 do 1100 m3/h

  Strešný ventilátor WDVO

  Strešný ventilátor s nízkou hladinou hluku dostupný v 4 veľkostiach:
  Veľkosť 31: množstvo vzduchu od 200 do 2200 m3/h
  Veľkosť 35: množstvo vzduchu od 50 do 2800 m3/h
  Veľkosť 40: množstvo vzduchu od 50 do 4300 m3/h
  Veľkosť 45: množstvo vzduchu od 200 do 5500 m3/h

  Strešný ventilátor WDV

  Strešný ventilátor vhodný na odsávanie výrobných priestorov, skladov a pod. Dostupný v 10 veľkostiach.
  Veľkosť 22: množstvo vzduchu od 250 do 1250 m3/h.
  Veľkosť 25: množstvo vzduchu od 250 do 1700 m3/h.
  Veľkosť 28: množstvo vzduchu od 400 do 2750 m3/h.
  Veľkosť 31: množstvo vzduchu od 200 do 1900 m3/h.
  Veľkosť 35: množstvo vzduchu od 400 do 2900 m3/h.
  Veľkosť 40: množstvo vzduchu od 200 do 4050 m3/h.
  Veľkosť 45: množstvo vzduchu od 150 do 5750 m3/h.
  Veľkosť 56: množstvo vzduchu od 700 do 10100 m3/h.
  Veľkosť 63: množstvo vzduchu od 1000 do 15000 m3/h.