Výmenníky tepla

Rámový výmenník tepla NW-vodný

Rámové výmenníky sa používajú pre ohrev vzduchu vo vzduchotechnických a klimatizačných inštaláciách. Výmenníky môžu byť napájané vodou max. 150/70°C a prevádzkový tlak max 1,6 MPa. Výmenník funguje najlepšie, ak sú rúrky umiestnené vodorovne. V ponuke je 8 veľkostí s povrchom od 0,063 m2 do 1,6 m2.
Prevedenie: dvojradové alebo trojradové

Súbory:
Catalog EN

Rámový výmenník tepla NLW-vodný

Rámové výmenníky sa používajú pre ohrev vzduchu vo vzduchotechnických a klimatizačných inštaláciách. Dostupné v 14 veľkostiach: od 24x24 cm do 144x144 cm. Prevedenie: dvojradové alebo trojradové. Výmenníky môžu byť napájané vodou max. 110/70°C a prevádzkový tlak max 1 MPa.Súbory:
Catalog EN

Rámový výmenník tepla NP- parný

Parný rámový výmenník. Dostupný v 6 veľkostiach s povrchom od 0,157 do 1,6 m2. Prevedenie: dvojradové alebo trojradové. Konštrukcia výmenníkov umožňuje prepojenie štyroch až piatich jednotiek. Výmenníky môžu byť napájané parou o tlaku 0,01 do 0,6 MPa. Výmenníky môžu pracovať aj vo zvislej polohe.Súbory:
Catalog EN

Rámový výmenník tepla NE-elektrický

Elektrický rámový výmenník. Dostupný v 8 veľkostiach s povrchom od 0,096 do 0,36 m2. Všetky výmenníky majú 3 stupne regulácie výkonu, tj 1/3, 2/3 a plný výkon. Minimálna rýchlosť nasávania vzduchu na vykurovanie nesmie byť nižšia ako 2 m/s. Maximálny výkon: 3 ÷ 45 kW
Súbory:
Catalog EN