Tepelné čerpadlá

Geotermálne tepelné čerpadlo GEOPLUS...R410A...9,0-25,4 kW

Geotermálne tepelné čerpadlo je zariadenie schopné prenášať teplo z prostredia s nízkou teplotou zdroja (zem alebo podzemné vody)
GEOPLUS Wi
Geotermálné reverzibilné tepelné čerpadlo pre vnútornú inštaláciu, pre vykurovanie, chladenie a prípravu teplej úžitkovej vody
Veľkosť M10: napájanie 230/1/50
- Menovitý tepelný výkon 9,8 kW
- Nominálny chladiaci výkon 11,6 kW
Veľkosť T20: napájanie 400/3/50 + N
- Menovitý vykurovací výkon 22,1 kW
- Nominálny chladiaci výkon 25,4 kW

GEOPLUS Ai
Reverzibilné tepelné čerpadlo pre vnútornú inštaláciu, pre vykurovanie, chladenie a prípravu teplej úžitkovej vody.
Veľkosť M10: napájanie 230/1/50
- Menovitý tepelný výkon 7,8 kW
- Nominálny chladiaci výkon 9,0 kW
Veľkosť T20: napájanie 400/3/50 + N
- Menovitý vykurovací výkon 20,3 kW
- Nominálny chladiaci výkon 22,3 kW

Reversibilné tepelné čerpadlo SMILE HP...R410A...6,7-22,4 kW

Reverzibilné tepelné čerpadlo pre vonkajšiu inštaláciu, pre vykurovanie, chladenie a prípravu teplej úžitkovej vody.

Veľkosť M10: napájanie 230/1/50
- Menovitý tepelný výkon 8,08 kW
- Nominálny chladiaci výkon 9,55 kW
Veľkosť T20: napájanie 400/3/50 + N
- Menovitý vykurovací výkon 19,7 kW
- Nominálny chladiaci výkon 22,4 kW

Súbory:
Catalog EN