Doskové výmenníky

Rozoberateľné doskové výmenníky

Dostupné v 5 typových radách.
Prevádzkové teploty: -160 až +200 °C
Prevádzkové tlaky: do 2,5 MPa
Max. prietok: 12 až 450 m3/h

Pájkované doskové výmenníky

Dostupné v 5 typových radách.
Prevádzkové teploty: -160 až +200 °C
Prevádzkové tlaky: do 3 MPa
Max. prietok: 80 m3/h
Teplotná výkonnosť: 10 až 2000 kW
Nevhodné pre parné systémy, čpavok a morskú vodu (soľ).


Opláštený doskový výmenník VAHTERUS

Použitie: v aplikáciách kde už nie je možné použiť rozoberateľné alebo pájkované VT kvôli vysokým teplotám a tlakom.
Výkon: až 100 MW/jednotka
Rozsah teplôt: -200 °C až 600 °C (individuálne až 900°C)
Rozsah tlakov: štandardné prevedenie 16, 25 a 40 bar (individuálne až 100 bar)