Kontakty

Obchodné zastúpenie

Slovensko

ENKO s.r.o.
Osloboditeľov 89
082 04 Drienov

Ing. Peter Hajtol
Tel.: +421 911 738 738
E-mail: hajtol@enkogroup.eu

Slovensko

ENKO Tech s.r.o.
Škultétyho 52/10
831 03 Bratislava

Ing. Ivan Matúš
Tel.: +421 905 264 577
E-mail: matus@enkogroup.eu

Zastúpenie pre Českú republiku

ENKO group s.r.o
Karlova 7
614 00 Brno

Jakub Sporina
Tel.: +420 602 672 722
E-mail: sporina@enkogroup.eu

Kontakty

Konateľ

Ing. Peter Hajtol
Tel.: +421 911 738 738
E-mail: hajtol@enkogroup.eu

Administratíva a logistika

RNDr. Eva Jančíková
Tel.: +421 911 987 915
E-mail: jancikova@enkogroup.eu

Technická podpora

Ing. Marcel Sedlák
Tel.: +421 911 442 035
E-mail: sedlak@enkogroup.eu

Servisný technik

Marek Dancák
Tel.: +421 948 867 799
E-mail: dancak@enkogroup.eu

Servisný technik

Marián Bodnár
Tel.: +421 911 238 237

Obchodní partneri

ENKO Plus s.r.o.
Irkutská 92
851 10 Bratislava – Rusovce

Menu